AKTUALNOŚCI

Środa 22.03.2023

liczba odwiedzin: 3316100

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

PEDAGOG SZKOLNY

2017/2018

W listopadzie i grudniu odbyły się zajęcia z profilaktyki Hiv/Aids w klasach 6-tych. Na zajęciach obalono pewne mity związane z wirusem HIV oraz chorobą AIDS. Wskazano na sposoby zakażenia wirusem HIV oraz w jaki sposób unikać zakażenia. Podkreślono konieczność przeprowadzenia badań, które są anonimowe i bezpłatne dla własnej pewności. Wskazano również na tolerancję- akceptowanie i wspieranie osób zakażonych HIV oraz chorych na AIDS. Dzięki zajęciom uczniowie uświadomili sobie istotę problemu HIV i AIDS.


W grudniu odbyły się zajęcia w klasach pierwszych nt. „Stop agresji i przemocy”.  Uczniowie obejrzeli film nt. agresji- rodzajach, formach, przyczynach, skutkach. Po projekcji filmu odbyła się rozmowa z uczniami nt. filmu. Następnym zadaniem było podzielenie klasy na grupy, w których uczniowie mieli na zadanie wcielić się w role sprawców, ofiar oraz obserwatorów i wymienić się wzajemnie odczuciami- co czuli, jak powinni się zachować, jak pomóc ofiarom, jak powstrzymać sprawcę.  Uczniowie wyciągli właściwe wnioski z lekcji.

W styczniu odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki czerniaka skóry dla klas 3-ch. Uczniowie zostali bliżej zapoznani z profilaktyką oraz leczeniem czerniaka, jak i również w jaki sposób obserwować znamiona i własną skórę. Na zajęciach położono nacisk na fakt bezpiecznego opalania się i przebywania na słońcu. Wskazano na solarium, jako główny czynnik zachorowań na nowotwory skóry. Uczniowie uważnie słuchali  i chętnie uczestniczyli w zajęciach- zadawali pytania, jak i również potrafili odpowiedzieć na zadawane.

prezentacja_Znamie_znam_je_2017.pdf

2_spot_edukacyjny.mp4

W styczniu w klasach czwartych odbyły się spotkania z Policjantem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach- p. asp K. K.

Na zajęciach poruszone zostały problemy dotyczące przestępczości, demoralizacji, narkotyków i dopalaczy, cyberprzemocy oraz możliwych niebezpieczeństw, mogących spotkać młodych ludzi podczas poszukiwania pracy.

Ponadto spotkanie dotyczyło również zagadnień związanych z równością i tolerancją   w społeczeństwie w różnych formach (rasizm, religia, pochodzenie, kultura, obyczajowość, orientacja seksualna, poglądy polityczne). Pan K. nawiązał bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Zajęcia przebiegły w sposób profesjonalny i zrozumiały. Uczniowie chętnie podejmowali dyskusje.

Odbyły się spotkania z Policją z KMP w Chorzowie dla klas 1-wszych nt. demoralizacji nieletnich, przestępczości, cyberprzemocy- niebezpieczeństw w sieci, narkotyków i dopalaczy. Zajęcia były prowadzone przez p. K. W.  

Uczniowie poznali aktualnie obowiązujące przepisy prawne, zostali zaznajomieni z konsekwencjami prawnymi, wynikającymi z demoralizacji na terenie szkoły oraz różnych form agresji i przemocy- w tym cyberprzemocy. Ponadto przypomniano uczniom o negatywnych skutkach  wynikających z zażywania narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencjach karnych. Policjantki wykazały się doskonałą wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem praktycznym. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach i zadawali pytania.

Dnia 18 stycznia odbyła się wycieczka klasy 3a do Aresztu Śledczego w Bytomiu. Spotkanie zaczęło się od projekcji filmu pokazującego dramat dwojga młodych mężczyzn, prowadzących zwykłe życie, pochodzących

z normalnych rodzin, którzy "zbłądzili" i trafili do więzienia. Film miał na celu przestrzec uczniów przed demoralizacją i przestępczością oraz uświadomić, iż "za kratami" nie odsiadują kary pozbawienia wolności wyłącznie  ludzie z "marginesu społecznego", ale również osoby wykształcone, mające pełne rodziny, dobrą pracę, itp. Do tego miejsca może trafić każdy bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, wykształcenie, sytuację materialną, rodzinną, bytową, itp.- wystarczy nawet popełnić coś nieświadomie, aby znaleźć się "za murem".

Po projekcji filmu, wychowawcy działu penitencjarnego- p. M. P. oraz p. K. H. opowiedzieli nt. więziennictwa- typy i rodzaje Zakładów karnych, aresztów śledczych, specyfice pracy w Służbie Więziennej, osobach osadzonych, panujących zasadach, prawach, zakazach, nakazach, obowiązkach pracowników, jak i również skazanych oraz innych ciekawostek związanych z tematyką więziennictwa i resocjalizacji. Uczniowie zostali oprowadzeni po terenie aresztu- pokazano najciekawsze miejsca, takie jak: cela mieszkalna, poczekalnia dla skazanych przetransportowanych do aresztu, oddział szpitalny i sprzęt medyczny, cela zabezpieczająca, spacerniak. Spotkanie było prowadzone w sposób profesjonalny i interesujący. Wycieczka bardzo zainteresowała uczniów i pobudziła do refleksji nad życiem.

W styczniu i lutym w  klasach drugich odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki Wirusowego Zapalenia Wątroby. Uczniowie poznali drogi zakażenia każdego typu wirusa: A, B i C oraz sposoby zapobiegania zakażeniom. Ponadto dowiedzieli się w jaki sposób poddać się badaniom, na jakie typy jest możliwość zaszczepienia się oraz który typ jest w 100% uleczalny, a które nie. Uczniowie obejrzeli krótki spot nt. WZW, który miał na celu podsumowanie najważniejszych wiadomości.  Uznali temat zajęć za ciekawy  i przydatny.

1_prezentacja_ABC_WZW_2017.pdf

spot_WZW_krotki.mp4

Dnia 15 marca odbyły się kolejne zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów klasy 3b w Areszcie Śledczym Bytom w ramach programu ,,To be free”.  Celem zajęć prowadzonych przez funkcjonariuszy było zaznajomienie młodzieży ze strukturą organizacyjną tutejszej jednostki, jej misją i zadaniami. Na podstawie przygotowanych materiałów edukacyjnych uczniowie zostali zaznajomieni z konsekwencjami postępowania niezgodnego z prawem, zarówno prawnymi, psychologicznymi, jak i społecznymi. Funkcjonariusze Służby Więziennej omówili również zjawiska przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich. Omówiona została także kwestia środków odurzających oraz dopalaczy, substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia młodego człowieka. Prowadzący podkreślili najważniejsze aspekty pracy z osadzonymi. Omówili podstawowe zasady odbywania kary pozbawienia wolności. W trakcie dyskusji uczniowie zadawali liczne pytania dotyczące zarówno pracy z osobami pozbawionymi wolności jak również obowiązków osadzonych. Podczas prowadzonej dyskusji po projekcji filmu ,,Więzienie stracony czas” uczniowie, oprócz powyższych zagadnień, wypowiadali się na temat tego, co dla nich oznacza izolacja penitencjarna oraz jakie mogą być najbardziej dotkliwe konsekwencje w życiu młodego człowieka związane z izolacją więzienną. Uczestnicy zajęć mogli zobaczyć m. in. celę zabezpieczającą, plac spacerowy oraz szpital więzienny. Zajęcia te pokazując życie ,,za kratami” mają edukować, uświadamiać, a głównie zapobiegać wejściu młodego człowieka w konflikt z prawem.

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Środa 22.03.2023