AKTUALNOŚCI

Sobota 13.08.2022

liczba odwiedzin: 2760701

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

BIBLIOTEKA

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSGU

       Ogólne warunki korzystania z biblioteki

 1. Biblioteka szkolna mieszcząca się na parterze szkoły, jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym Multimedialnym Centrum Informacyjnym, zwanym MCI.
 2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki, a także zobowiązać się do jego przestrzegania.
 4. Obowiązkiem każdego czytelnika jest zapoznanie się z godzinami pracy biblioteki.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz palenia, spożywania napojów i posiłków.
 6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 7. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: 

       - wypożyczając je do domu,

      - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i  in.),

      - wypożyczając do pracowni przedmiotowych.

 1. Czytelnik może wypożyczać zbiory wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 książek lub więcej (w przypadku olimpijczyków, zdających egzaminy maturalne, do konkursów).                                                                         
 3. Okres wypożyczania książek z działu lektur nie może przekraczać 2 tygodni, a z pozostałych działów 1 miesiąca.
 4. Zabrania się przekazywania wypożyczonych książek innym osobom.
 5. Istnieje możliwość przedłużania terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników na wybrany egzemplarz.
 6. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 7. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może skorzystać wyłącznie na miejscu (w uzasadnionych przypadkach może wypożyczyć do domu na weekend)
 8. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 9. Wszystkie wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne muszą zostać zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 10. Uczniowie kończący lub zmieniający szkołę oraz pracownicy odchodzący z pracy rozliczają się z wypożyczonych książek za pomocą karty obiegowej.
 11. Za zniszczone lub zagubione książki czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną. Powinien odkupić daną pozycję lub nowość wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 12. Wypożyczając wszelkie materiały biblioteczne, czytelnicy zobowiązują się chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan, a w przypadku zauważonych uszkodzeń zgłosić zaistniały fakt nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Biblioteka udostępnia zbiory:

- od września do zakończenia zajęć w kwietniu (dot. klas maturalnych),

- od września do zakończenia roku szkolnego w czerwcu,

- na okres ferii zimowych i przerwy wakacyjnej.

 1. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki, a także zobowiązać się do jego przestrzegania.

 

Zatwierdzono w dniu 3 września 2018r.

Kontakt

 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
  ul.Katowicka 64
  41-500 Chorzów
 • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Sobota 13.08.2022