AKTUALNOŚCI

Poniedziałek 25.09.2023

liczba odwiedzin: 3972056

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

O SZKOLE

W skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Usługowych im. Marii Dąbrowskiej wchodzi 
Technikum Gastronomiczne oraz Branżowa Szkoła I stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)  .
W 4 -letnim Technikum na podbudowie gimnazjum oraz 5-letnim Technikum na podbudowie szkoły podstawowej kształcimy w następujących zawodach:
- technik hotelarstwa;
- technik żywienia i usług gastronomicznych;
- technik usług kelnerskich;
W 3 - letniej Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia kształcimy w zawodach:
- kucharz;

- cukiernik;

- kelner;

-sprzedawca;

-pracownik obsługi hotelowej;

- magazynier logistyk;

     Szkoła dysponuje  15 salami lekcyjnymi oraz 7 pracowniami przedmiotowymi w tym: 3 pracowniami do nauki technologii gastronomicznej, pracownią do nauki  obsługi konsumenta, 2 pracowniami komputerowymi, pracownią do nauki  języków obcych. Sale wyposażone są w komputery
z dostępem do Internetu, tablice multimedialne lub projektory. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom naszej szkoły, został zainstalowany system monitoringu , który obejmuje  swym zasięgiem  teren szkoły. Możliwość bieżącego kontrolowania ocen, nieobecności i uwag ucznia ułatwia funkcjonujący w szkole dziennik elektroniczny „ Vulcan”. W bieżącym roku szkolnym biblioteka szkolna w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała dotację w wysokości 16 000 zł na zakup nowości czytelniczych. Odnowiony księgozbiór bogaty jest w najnowsze pozycje literatury pięknej, beletrystyki i literatury branżowej. Biblioteka wyposażona jest  w  4 stanowiska multimedialne dla uczniów .

    Praktyka zawodowa i zajęcia praktyczne organizowane są przez szkołę w najlepszych hotelach, restauracjach,  przedsiębiorstwach i  warsztatach szkolnych . Zapewnia to uczniom zdobywanie umiejętności zawodowych na najwyższym poziomie. Szkoła ma zawarta umowę patronacką z hotelem Courtyard by Marriott w Katowicach.

     Jesteśmy liderami w pozyskiwaniu  funduszy unijnych. Od 2006 roku szkoła uczestniczy w projektach unijnych „Leonardo da Vinci”, a obecnie „ Erasmus +”.   W ramach tego programu uczniowie  technikum  wyjeżdżają na czterotygodniowe praktyki zagraniczne. Dotychczas uczniowie wyjechali do Danii, Grecji , Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Włoch i Wielkiej  Brytanii. Uczniowie technikum i Szkoły Branżowej I stopnia mogą skorzystać z dodatkowych praktyk zagranicznych.  Praktyki całkowicie finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie  otrzymują dokument  potwierdzający zdobyte umiejętności – „Europass - Mobilność” oraz  indywidualny  wykaz umiejętności ECVET, który rejestruje wszystkie  osiągnięcia uczestnika praktyk.  W czerwcu 2018 zakończył się remont i modernizacja warsztatów szkolnych współfinansowane ze środków  EFFR na kwotę ponad 900 000zł. Nowocześnie wyposażone warsztaty pozwalają na doskonalenie umiejętności zawodowych na rynkowym poziomie.
Od 1 września 2018 realizowany jest projekt współfinansowany ze środków EFS, dzięki któremu uczniowie mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe podczas darmowych kursów:

-kurs barmański

-kurs baristy

-kurs sommeliera

-kurs nowoczesnych technik i technologii gastronomicznych

-kurs nowoczesnych technik i technologii cukierniczo-piekarniczych

-kurs wyrobów z czekolady

-kurs pilotażu wycieczek i rezydenta.

Dodatkowo uczniowie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe podczas płatnych staży. Dzięki projektowi doposażone zostały pracownie zawodowe.

     Absolwenci szkoły  uzyskują wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych. Nasi uczniowie odnoszą liczne  sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych. Czołowe miejsca zajęliśmy w konkursie wojewódzkim ” Nordyckie Kulinaria”, ogólnopolskim turnieju „ Młodych  Kreatorów Sztuki Kulinarnej”,     „ Olimpiadzie Smaku” , konkursie „ Wiedzy  i Umiejętności  Kulinarnej”,  „ Turnieju Śląskich Szkół Gastronomicznych”,  ogólnopolskim konkursie” „ Tur – Gastro -Hotel, „Ogólnopolskich Targach Glob”,     „ Pokazie Stołów i Potraw Wigilijnych” oraz „ Kulinarny Talent 2019”  W 2011 roku uczeń naszej szkoły został laureatem „ Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności’’ , w poprzednich latach aż pięciokrotnie uczniowie technikum  dotarli do etapu centralnego. Sukcesy odnoszą nasi uczniowie także na konkursach cukierniczych ( pomimo że uczymy tego zawodu dopiero cztery lata) . Uczennica naszej szkoły zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie „ Najlepszy Uczeń w Zawodzie Piekarz i Cukiernik”.                          Odnosimy sukcesy sportowe czego dowodem jest I miejsce w Mistrzostwach Chorzowa Szkół Ponadgimnazjalnych w Siatkówce Juniorów w 2019 roku.                                                                                        

     Współpracujemy z wyższym uczelniami naszego  regionu: „Wyższą Szkołą Techniczną” w Katowicach, „ Śląską Wyższą Szkołą Medyczną” w Katowicach oraz „Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości” w Chorzowie. W ramach stałej współpracy z GWSP  otrzymaliśmy certyfikat „ Szkoła Przyjazna Przedsiębiorczości”. Współpracujemy   także z Państwową Inspekcją  Handlową , organizujemy szkolenia młodzieży w zakresie Ochrony Praw Konsumenta, kursy kas fiskalnych, bierzemy co roku udział w ogólnopolskim „Dniu Przedsiębiorczości”.

     Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w różnorakich akcjach  charytatywnych, akcjach honorowego krwiodawstwa, zbiórce na rzecz WOŚP. Wspólnie z  Domem Pomocy Społecznej” „Republika” i chorzowskimi parafiami przygotowują corocznie wigilie dla osób niepełnosprawnych, biednych i samotnych. Uczniowie szkoły świadczą pomoc na rzecz hospicjum w  Chorzowie , biorą czynny udział w wielu akcjach na rzecz chorych.  W szkole działa Młodzieżowy  Klub  Liderów Profilaktyki , wolontariusze  wraz z Pedagogiem Szkolnym organizują wiele akcji profilaktycznych i prozdrowotnych.

     Systematycznie w szkole organizowane są różnorodne konkursy i pokazy nowoczesnej sztuki kulinarnej, wykłady i prezentacje  prowadzone przez wybitnych absolwentów szkoły oraz zaprzyjaźnionych  ze szkołą szefów kuchni. Do przykładowych warsztatów prowadzonych przez wybitnych szefów kuchni zaliczyć można: „ Warsztaty kuchni molekularnej”, „ Kuchnia śląska inaczej” , Warsztaty kuchni orientalnej” czy „ Warsztaty  kuchni jamajskiej” prowadzone przez Desmonda Burke właściciela szkoły kulinarnej w Wielkiej Brytanii. W roku bieżącym wzięliśmy udział w „ Warsztatach kulinarnych z Robertem Sową i Firmą Prymat” oraz zostaliśmy zaproszeni do programu telewizyjnego „ Rączka gotuje”.

     W szkole odbywają się zajęcia z edukacji regionalnej , ramach których uczniowie biorą udział w spotkaniach z kaligrafią średniowieczną , w grach historycznych , uczestniczą w licznych wyjściach do instytucji kulturalnych , biorą udział wykładach oraz imprezach. Ciekawą inicjatywą było zorganizowanie w ramach tych zajęć 24-godzinnej lekcji historii. Uczniowie regularnie uczestniczą w wykładach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

Szkoła zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przygotowują jeszcze lepiej do egzaminów  zewnętrznych, umożliwiają nadrobić zaległości w nauce.

Szkoła jest również Ośrodkiem Egzaminacyjnym, przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach : technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych , kelner, kucharz i cukiernik.

     Zespół Szkół Gastronomiczno- Usługowych w Chorzowie jest szkołą przyszłości. Wychowuje uczniów tak, aby umieli sprostać wymaganiom XXI wieku. Przygotowujemy uczniów zarówno do dalszej edukacji na wyższych uczelniach, jak i do podjęcia pracy w wyuczonym  zawodzie.  Uczniów przygotowuje dobrze przygotowana i wciąż podnosząca kwalifikacje kadra pedagogiczna. Atutem szkoły z pewnością jest także dobra lokalizacja , w samym centrum miasta. Szkoła jest  bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym, a nasi absolwenci znajdują uznanie wśród partnerów szkoły  i lokalnych pracodawców.

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Poniedziałek 25.09.2023