Środa 21.10.2020

liczba odwiedzin: 1606387

AKTUALNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ

 • NAUCZANIE HYBRYDOWE

  NAUCZANIE HYBRYDOWE
  16.10.2020

  Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,

  w związku z tym, że obowiązują nas wytyczne dotyczące żółtej strefy i cały czas rośnie liczba zachorowań na COVID 19, musimy podjąć pewne kroki i decyzje, które będą zgodne z tymi wytycznymi, a przede wszystkim będą wyrazem troski o zdrowie uczniów, ich rodzin i pracowników szkoły.

  Pewnie tak jak już Państwo wiecie z mediów od poniedziałku (19.10.2020r) szkoły ponadpodstawowe w mieście Chorzów znajdują się w strefie żółtej, tak więc przechodzimy na kształcenie hybrydowe.

  Ze względu na specyfikę szkoły, liczebność, a także warunki lokalowo- techniczne, całe klasy naprzemiennie tydzień po tygodniu będą się uczyły w szkole stacjonarnie , a także w swoim domach.

  Klasy uczące się stacjonarnie i online mają zajęcia wg ustalonego planu lekcji.Klasy, uczące się online nawiążą kontakt z nauczycielami, którzy poinformują Państwa, jak będzie wyglądała nauka zdalna tzn. część lekcji online, a część przeznaczona na pracę własną uczniów, która będzie na bieżąco monitorowana i oceniana.

  Jeśli ktoś z Państwa ma problem ze sprzętem, tzn. z komputerem może zgłosić to wychowawcy i spróbujemy znaleźć rozwiązanie, tak aby każdy z uczniów miał dostęp do nauki.

  Liczę na Waszą odpowiedzialność i współpracę, bo nadal obowiązuje Was (uczniów) obowiązek nauki i obecność na zajęciach - stacjonarnych lub online będzie traktowana jak do tej pory.

  Liczę również na wsparcie Państwa i zrozumienie!

  Klasy starsze mają już doświadczenie, bo od marca do czerwca pracowaliśmy zdalnie i wraz z nauczycielami wypracowali pewne sposoby kontaktu i pracy, które przyniosły oczekiwane efekty.

  Uczniów klas pierwszych proszę, aby nie bali się pytać nauczycieli i jestem pewna, że w niedługim czasie wszyscy odnajdziemy się w tej nowej sytuacji, która nie wiem jak długo potrwa.

  I- tydzień (19.10.-23.10.2020r.)

  - stacjonarnie, w szkole są następujące klasy:

  1KC, 1PKM, 1B, 2A, 2C, 2E, 4A, 4B, 4C,

  - zdalnie: reszta klas

  II-tydzień (26.10.-30.10.2020r.)

  - stacjonarnie, w szkole są następujące klasy:

  2G, 2P, 3CK, 1A, 1C, 2B, 2D, 2F, 3A, 3B,

  - zdalnie: reszta klas.

  Warsztaty pracują bez zmian, godzina rozpoczęcia zajęć na cukierni to 7.45, po południu 12.45.

  Nowe informacje będę przekazywała za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan.

  Pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia

  Joanna Szymczyk

  dyrektor szkoły

 • MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

  MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
  15.10.2020

  Pani Katarzyna Jaron oraz pani Mirosława Król - nauczycielki Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  Obu paniom serdecznie gratulujemy!

 • POWSZECHNY SPIS ROLNY

  POWSZECHNY SPIS ROLNY
  15.10.2020

  Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny.
   

 • DZIEŃ NAUCZYCIELA

  DZIEŃ NAUCZYCIELA
  12.10.2020

  Drodzy Nauczyciele

  Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.

  Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi, za przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.

  Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.

  Za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy na Was liczyć.

  Dziękujemy. 

  Samorząd Uczniowski ZSGU

 • KURS NOWOCZESNYCHTECHNIK I TECHNOLOGII PIEKARNICZO-CUKIERNICZYCH

  KURS NOWOCZESNYCHTECHNIK I TECHNOLOGII PIEKARNICZO-CUKIERNICZYCH
  08.10.2020

  Dzieje się!

  Kurs nowoczesnych technik i technologii piekarniczo-cukierniczych współfinansowany ze środków unijnych.

 • REKRUTACJA NA KURS

  REKRUTACJA NA KURS
  01.10.2020

  REKRUTACJA

  NA KURS

  Zadanie 4: Zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:

   Rok szkolny 2020/2021

  Kurs pilotażu i rezydenta

  Zgłoszenia uczniów należy składać
  do  p. K.Borowego do 9 października 2020.

 • HARMONOGRAM KURSÓW 2020/2021

  HARMONOGRAM KURSÓW 2020/2021
  01.10.2019

  HARMONOGRAM KURSÓW 2020/2021

   

  KURS NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII PIEKARNICZO-CUKIERNICZYCH

  6,7,8,9 PAŹDZIERNIKA 2020

  Wtorek 6.X godz. 8:00-13:00

  Środa 7.X godz. 8:00-14:30

  Czwartek 8.X godz. 8:00-14:30

  Piątek 9.X godz. 8:00-14:30

   

  KURS BARISTY

  15-16  PAŹDZIERNIKA 2020

  Czwartek 15.X godz. 8:00-14:30

  Piątek 16.X godz. 8:00-14:30

 • KOMPETENTNI NA RYNKU PRACY

  KOMPETENTNI NA RYNKU PRACY
  14.09.2020

  Szanowni Uczniowie i Rodzice

   

  zwracamy się do Państwa z informacją dotyczącą projektu

   

   Kompetentni na rynku pracy

   

  RPSL.11.01.04-24-05CD/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetową XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego –konkurs, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Śląskim, a Chorzowem - Miastem na Prawach Powiatu.

   

  Od 1 września 2020r. przez kolejne 2 lata firma ASSECO DATA SYSTEMS objęła wsparciem

  trzy zespoły szkół średnich w Chorzowie:

  Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych,

  Zespół Szkół Technicznych Nr 1,

  Zespół Szkół Budowlanych.

   

  W ramach wsparcia w szkołach uruchomione zostały Szkolne Biuro Karier, w ramach którego, uczniowie mają możliwość:

  • Diagnozy talentów i określenia preferowanych ról zawodowych
  • Diagnozy kompetencji
  • Uzyskania wskazówek i propozycji działań rozwojowych

  Diagnoza będzie przeprowadzana on-line, indywidualnie przez każdego ucznia.

   

  Prosimy Państwa o życzliwość i aktywny udział w zadaniach Projektu.

   

  Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie, mgr Joanna Szymczyk

  Grono Pedagogiczne

         oraz Zespół Zarządzający Projektem

 • PROCEDURA COVID-19 od września 2020r.

  PROCEDURA COVID-19 od września 2020r.
  31.08.2020

  Drodzy Rodzice, Uczniowie,

  Cieszymy się niezmiernie, że wkrótce znów zobaczymy się w budynku naszej szkoły. Klasy I-wsze chcielibyśmy powitać szczególnie ciepło. Wszystkim nam z pewnością brak codziennej rutyny związanej z tradycyjną formą pracy i życia szkolnego: Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom i wszystkim innym członkom naszego zespołu.

  Ponieważ jednak pandemia trwa, musimy myśleć o bezpieczeństwie i dobru naszej szkolnej społeczności, dlatego wprowadzamy następujące procedury, obowiązujące od pierwszego dnia naszego powrotu:

  • Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły będą wyposażeni w przyłbice lub maseczki wielokrotnego użytku, rękawiczki jednorazowe i żele antybakteryjne do stosowania przez cały dzień
  • Deklaracja COVID-19 na rok szkolny 2020/21 MUSI zostać podpisana i oddana wychowawcy klasy do 2-giego września 2020. Proszę pamiętać, że Pańskie dziecko/podopieczny NIE zostanie wpuszczone na teren szkoły, jeśli szkoła nie dostanie deklaracji COVID-19. Dokument zostanie rozdany uczniom/rodzicom 1-wszego września.
  • Rodzice proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły.
  • Prosimy o wchodzenie do budynku szkoły tylko wtedy, gdy jest to ABSOLUTNIEkonieczne. Jeśli muszą Państwo wejść do budynku szkoły ZANIM Państwo to zrobią prosimy o:

  - założenie maski

  - zdezynfekowanie rąk płynem lub żelem antybakteryjnym (dostępnym przy wejściu)

  - zachowanie dystansu społecznego (min. 2m)

  - ograniczenie pobytu w budynku do absolutnego minimum

  ZANIM uczniowie lub pracownicy wejdą do budynku szkoły, będą musieli:

  • zdezynfekować ręce płynem lub żelem antybakteryjnym (dostępnym przy wejściu)
  • Prosimy powstrzymać się od podawania rąk na przywitanie
  • Prosimy o pozostanie w domu, jeśli zetknęli się Państwo z osobą poddanąkwarantannie.
  •  Prosimy o niewysyłanie dzieci do szkoły, jeśli mają JAKIEKOLWIEK objawy choroby: katar, ból gardła itp.
  •  W sytuacji zaobserwowania jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka podczas pobytu w szkole, dziecko zostanie przeniesione do izolatorium ( gabinet pielęgniarki szkolnej). Będzie tam oczekiwało na szybkie przybycie rodzica lub prawnego opiekuna, a w skrajnych przypadkach np. kiedy dziecko będzie miało wysoką temperaturę, na pogotowie ratunkowe.
  • Jeśli zaobserwują Państwo u siebie lub członków rodziny takie objawy jak gorączka, kaszel lub trudności z oddychaniem, utratę węchu i smaku proszę zadzwonić na numer całodobowy infolinii Ministerstwa Zdrowia: 800 190 590, aby uzyskać wskazówki dotyczące dalszego postępowania.
  • W najbliższym czasie nasza szkoła nie będzie organizować wycieczek.
  • Wszyscy uczniowie są zobowiązani do posiadania własnej maski na twarz lubprzyłbicy. Prosimy, aby tylko uczniowie z astmą lub innymi podobnymi schorzeniami używali przyłbic. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami w tym zakresie:
  •  Wszyscy uczniowie są zobowiązani do noszenia masek lub przyłbic w czasiemieszania się z innymi klasami, szczególnie podczas wejścia i wyjścia ze szkoły.
  •  Na zajęciach w pracowniach technologicznych oraz obsługi gościa uczniowiezobowiązani są do noszenia masek lub przyłbic przy wejściu oraz podczas przemieszczania się po sali, a także w czasie wykonywania ćwiczeń praktycznych, jeżeli nie ma możliwości zachowania dystansu 1.5m. Maska lub przyłbica może być zdjęta po zajęciu przez uczniów miejsca, podczas części teoretycznej.
  •  Po wejściu do pracowni uczniowie powinni natychmiast dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. Ze względu na konieczność używania wspólnego sprzętu, ręcenależy myć i dezynfekować również w trakcie zajęć.
  • Prosimy o zakupienie niebieskiego lub czarnego mazaka do sucho-ścieralnej tablicy.
  • Uczniowie muszą mieć założone jednorazowe rękawiczki podczas zajęć wpracowniach komputerowych
  • Po zakończeniu zajęć danej grupy, pracownia zostanie zdezynfekowana.
  • W celu uniknięcia tłoku w szatniach, uczniowie powinni uczniowie powinni korzystać z nich sukcesywnie, w kilkuminutowych odstępach. W przypadku, gdy nie można zachować dystansu 1.5 m, zakładanie masek również obowiązuje. Po przebraniu się uczeń powinien jak najszybciej opuścić szatnię.
  • Budynek będzie dezynfekowany na bieżąco.
  • Będziemy wietrzyć klasy na początku każdej lekcji w obecności nauczyciela
  • Wyjścia do toalety będą regulowane przez nauczycieli, aby nie tworzyły się kolejki.
  • Specjalnie wyznaczona osoba będzie dezynfekować ciągi komunikacyjne, klamki,włączniki światła, spłuczki toaletowe, krany, poręcze schodów itp.
  • Jeśli pogoda i poziom smogu pozwolą, lekcje WF będą odbywać się na zewnątrz.
  • Uczniowie muszą myć ręce kilka razy dziennie.
  • Posiłki będą spożywane w salach lekcyjnych. W sklepiku szkolnym będzie możnakupić drobną przekąskę i napój zachowując jednocześnie wszystkie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sklepach (dystans, maseczka)
  • Będziemy monitorować stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach podkątem wiadomości lub nowych zaleceń.

   

  Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów i pracowników ZSG-U w Chorzowie 

  oraz klientów przebywających na terenie Warsztatów Szkolnych

   

  1. Na teren Warsztatów Szkolnych wpuszczane są tylko osoby zdrowe

  2. Wszyscy wchodzący na teren Warsztatów Szkolnych zobowiązani są do dezynfekcji

  rąk korzystając z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w korytarzu

  3. Uczniowie przynoszą własne maseczki lub przyłbice

  4. Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy zobowiązani są do noszenia maseczek lub

  przyłbic podczas przebywania na terenie Warsztatów Szkolnych

  5. Kelnerzy i Dział Ekspedycyjny pracują w rękawiczkach

  6. Uczniowie i nauczyciele często myją ręce i dezynfekują je w miejscach

  przeznaczonych

  7. Do toalet uczniowie wychodzą pojedynczo zgłaszając takie wyjście każdorazowo

  nauczycielowi

  8. Toalety i powierzchnie dotykowe będą dezynfekowane co 3 godziny

  9. Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego przeznaczonych z zachowaniem

  dystansu społecznego i szczególnych środków higieny (każdorazowe mycie i dezynfekcja

  stolika po posiłku oraz mycie i dezynfekcja rąk)

  10. Surowce z magazynu są pobierane zgodnie z harmonogramem, do magazynu

  spożywczego uczniowie wchodzą pojedynczo

  11. Uczniowie stosują się ściśle do harmonogramu zajęć i nie przebywają na terenie

  Warsztatów Szkolnych poza własnymi zajęciami

  12. Do szatni uczniowie wchodzą pojedynczo. W szatni może przebywać jednocześnie 3

  lub 4 uczniów w zależności od możliwości zachowania dystansu społecznego

  13. Zajęcia odbywają się bez przerwy, w związku z czym możliwe jest sukcesywne

  wypuszczanie uczniów do szatni już 25 minut przed planowanym zakończeniem zajęć

  14. Szatnie między zmianami będą wietrzone i dezynfekowane

  15. Po zakończeniu zajęć uczniowie sprzątają stanowiska robocze i dezynfekują je

  16. Produkcję i stan porządków przekazują sobie nauczyciele a nie szefowie grup

  17. Obsługa gości odbywa się zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i

  Ministerstwa Zdrowia

  18. Uczeń pracujący w sklepiku warsztatowym posiada maseczkę lub przyłbicę oraz

  rękawiczki

  Chcielibyśmy, aby byli Państwo świadomi odpowiedzialności za podjęte decyzje na obecnym

  etapie sytuacji związanej z pandemią.

  Proszę zaapelować do swoich dzieci/podopiecznych o dojrzałe i odpowiedzialne podejście

  do zaistniałej sytuacji i przekazanie tych informacji.

  Licząc na Państwa zrozumienie i współpracę, łączymy wyrazy szacunku i serdeczności,

  Dyrekcja Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych

  w Chorzowie

 • HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
  26.08.2020

  Drodzy Uczniowie i Rodzice,
  przekazujemy państwu harmonogram spotkań z wychowawcą w dniu 1-wszego
  września 2020r. dla poszczególnych klas.
  W tym roku szkolnym w związku z pandemią nie odbędzie się uroczystość
  rozpoczęcia roku szkolnego w ogrodzie szkoły. Prosimy zapoznać się z
  poniższym harmonogramem.


  9.00 – spotkanie uczniów klas pierwszych w wychowawcami:


  IA- sala 47
  IB – sala 12
  IC – sala 23
  IKC – sala 38
  IPKM – sala 37


  9.30 - spotkanie uczniów klas drugich technikum z wychowawcami:


  IIA – sala 17
  IIB – sala 3
  IIC – sala 20
  IID – sala 39
  IIE – sala 28
  IIF – sala 22


  9.45 – spotkanie uczniów klas drugich Branżowej Szkoły I Stopnia z
  wychowawcami:


  IIG – sala 38
  IIP – sala 37


  10.00 – spotkanie uczniów klas trzecich z wychowawcami:

  IIIA - sala 17
  IIIB – sala 12
  IIICK – sala 37


  10.15 – spotkanie uczniów klas czwartych z wychowawcami:


  IVA – sala 23
  IVB – sala 39
  IVC – sala 22

 • HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW

  HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW
  22.06.2020

  Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice,

  Koniec roku szkolnego zbliża się małymi krokami i niestety akademia oraz  rozdanie świadectw nie będzie możliwe w tradycyjny sposób.

  W tym roku ze względu na  Covid-19, jesteśmy zmuszeni  dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, aby odbiór świadectw odbywał się według następującego harmonogramu:

  26.06.2020r.- piątek

  8.00-9.55- klasa IIIa- wych. I. Miśtak

  10.00-11.55 – klasa IIIb- wych. W. Lisoń

  12.00- 13.55 – klasa IIIc- wych. E. Dobrowolska

  29.06.2020r. – poniedziałek

  8.00-9.55- klasa IIa- wych. B. Kuglin-Sojda

  10.00-11.55 – klasa IIb- wych. B. Brzozowski

  12.00- 13.55 – klasa IIck- wych. E. Ptok

  30.06.2020r. – wtorek

  8.00-9.55- klasa Ia – wych. M. Król

  10.00-11.55 – klasa Ib – wych. A. Giza

  12.00- 13.55 – klasa Ic - wych. K. Wieczorek

  01.07.2020r. - środa

  8.00-9.55- klasa Id- wych. K. Borowa

  10.00-11.55 – klasa Ie – wych. A. Kubacka

  12.00- 13.55 – klasa If – wych. E. Bielawska

  02.07.2020r. – czwartek

  8.00-9.55- klasa IP- wych. M. Malcherczyk

  10.00-11.55 – klasa IG- wych. K. Borowy

  Harmonogramy z konkretną godziną będą dostępne u wychowawcy klasy.

  Zobowiązuję wszystkich odbierających świadectwa do posiadania maseczki . Przy drzwiach będzie stał dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Proszę przychodzić o wyznaczonych godzinach żeby nie tworzyła się długa kolejka. Po odbiór mogą zgłaszać się rodzice lub uczniowie. Do szkoły wchodzi na raz tylko jedna osoba. W sytuacji kiedy nastąpi przeszkoda w odebraniu świadectwa w wyznaczonym czasie, prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły 32 2141725 żeby umówić się na inny termin.

  Życzę Wam drodzy Uczniowie spokojnych, zdrowych wakacji.

  Pozdrawiam

  Joanna Szymczyk

  dyrektor szkoły

 • KOMPETENTNI NAUCZYCIELE I KOMPETENTNI UCZNIOWIE

  KOMPETENTNI NAUCZYCIELE I KOMPETENTNI UCZNIOWIE
  16.06.2020

  4 czerwca miesięcznik kulturalno-społeczny Goniec Górnośląski zamieścił artykuł na temat realizacji projektu "Kompetentni na rynku pracy", w którym nasza szkoła bierze udział.

  W artykule "Kompetentni nauczyciele i kompetentni uczniowie z trzech zespołów szkół średnich w Chorzowie" czytamy:

  "Dzięki pozyskanym środkom od 1 września trzy chorzowskie szkoły rozpoczęły realizację projektu „Kompetentni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współ nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego."

 • WNIOSKI O SKIEROWANIE DZIECKA DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

  WNIOSKI O SKIEROWANIE DZIECKA DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  10.06.2020

  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów informuje, iż wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/2021 rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składają do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w terminie do dnia 24 czerwca  2020r. w formie papierowej* lub elektronicznej **.

  Skierowania uczniów na rok szkolny 2020/2021 do poszczególnych placówek zostaną wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w porozumieniu z Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Chorzowie w terminie do dnia 31 lipca 2020r.

  Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie nie złożą wniosku w terminie do 24 czerwca 2020r.,będą  kierowane do oddziałów specjalnych w szkole ogólnodostępnej lub w zespole szkół specjalnych, do oddziałów lub na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r.

  Powyższe zapisy reguluje Zarządzenie nr OR.105.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2020 roku  o zmianie zarządzenia  nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

 • HARMONOGRAM MATUR

  HARMONOGRAM MATUR
  28.05.2020

   

  HARMONOGRAM MATUR 2020

   

  8.06.2020              GODZ.9.00              JĘZYK POLSKI

  8.06.2020              GODZ.14.00            JĘZYK POLSKI

  9.06.2020              GODZ.9.00              MATEMATYKA

  10.06.2020            GODZ.9.00              JĘZYK ANGIELSKI

  10.06.2020            GODZ.14.00            JĘZYK ANGIELSKI

  16.06.2020            GODZ.9.00              BIOLOGIA

  16.06.2020            GODZ.14.00            WOS

  17.06.2020            GODZ.9.00              CHEMIA

  19.06.2020            GODZ.9.00              GEOGRAFIA

  24.06.2020            GODZ.14.00            HISTORIA

 • OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021 ZSGU W CHORZOWIE

  OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021 ZSGU W CHORZOWIE
  27.05.2020

  5-letnie Technikum Gastronomiczne

   w zawodach:

  •Technik hotelarstwa

  •Technik żywienia i usług gastronomicznych

  •Technik usług kelnerskich 

   

  3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia

   w zawodach:

  •Kucharz

  •Cukiernik

  •Kelner

  •Magazynier logistyk

  •Pracownik obsługi hotelowej

 • NOWE TERMINY MATUR

  NOWE TERMINY MATUR
  21.05.2020
 • HARMONOGRAM REKRUTACJI

  HARMONOGRAM REKRUTACJI
  21.05.2020

  Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

   

  15 czerwca - 10 lipca - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;

   

  23 czerwca - 7 lipca - sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej;

   

  26 czerca - 10 lipca - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

   

  31 lipca - 4 sierpnia - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

   

  12 sierpnia - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

   

  13 - 18 sierpnia - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły;

   

  19 sierpnia - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 • 100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

  100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II
  18.05.2020

  Kliknij link poniżej, aby zobaczyć prezentację.

 • POŻEGNANIE

  POŻEGNANIE
  15.05.2020

   

  Pożegnanie uczennicy

  Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Joasi Pająk- uczennicy naszej szkoły. Łączymy się w bólu i żałobie z rodziną Zmarłej, wyrażając nasze współczucie.

  Msza święta pogrzebowa odbędzie się 18.05.2020r. o godz. 11 .00  w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Długa 32 w Chorzowie Batorym.

  Pokój Jej Duszy

  Pogrążeni w głębokim smutku- Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno- Usługowych w Chorzowie.

 • WSPOMNIENIE

  WSPOMNIENIE
  13.05.2020

   

   

  W poniedziałek 11.05.2020r. odeszła od nas Joanna Pająk - uczennica klasy 2a.

   

  Nikt z nas nie przypuszczał, że nie spotkamy się z Tobą - Joasiu. Jeszcze dwa miesiące temu widzieliśmy Cię w szkole, skupioną na lekcjach i sprawach dnia codziennego. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy. Jesteśmy wstrząśnięci. Tak trudno uwierzyć, że Ciebie już nie ma, że nie zobaczymy Cię w klasie, na szkolnym korytarzu, że nie obdarzysz nas swoim uśmiechem. Byłaś Joasiu uśmiechniętą, pomocną i zaradną osobą. Dziękujemy Ci za Twój każdy gest życzliwości i nasze wspólne rozmowy. Angażowałaś się w sprawy naszej klasy i sklepiku szkolnego. Śmierć przyszła nagle, niespodziewanie, za wcześnie, przekreślając Twoje plany i marzenia.

   

  Żegnamy Cię nasza Droga Joasiu. Będziesz żyła w naszej pamięci zawsze… Spoczywaj w pokoju!

   

  Koleżanki, Koledzy i Wychowawca klasy

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
  ul.Katowicka 64
  41-500 Chorzów
 • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Środa 21.10.2020