Czwartek 21.10.2021

Czwartek 21.10.2021
liczba odwiedzin: 2316610

AKTUALNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2021/2022

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

Termin od 17 maja do 21 czerwca 2020r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami .

 

Termin od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz

o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Termin do 14 lipca 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

 

Termin do 21 lipca 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postanowieniu rekrutacyjnym.

 

Termin 22 lipca 2021r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Termin od 17 maja do 26 lipca 2021r.

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie .

 

 

Termin od 23 lipca do 30 lipca 2021r.

Potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty , o ile nie zostały złożone oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

Termin 2 sierpień 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach

 

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Czwartek 21.10.2021