AKTUALNOŚCI

Sobota 02.12.2023

liczba odwiedzin: 4107116

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2023/2024

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

Termin od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami .

 

Termin od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz

o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  

Termin do 17 lipca 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

 

Termin 18 lipca 2023r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Termin od 18 lipca do 25 lipca 2023r.

 

Potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty , o ile nie zostały złożone oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  

Termin 26 lipca 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach.

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Sobota 02.12.2023