AKTUALNOŚCI

Poniedziałek 25.09.2023

liczba odwiedzin: 3972099

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

PROJEKT EFS - REALIZOWANY

INFORMACJE O PROJEKCIE

„Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie.”

 

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

 

budżet projektu:  470 425,00 zł

okres realizacji: 1.09.2018-29.11.2021

wnioskodawca-lider projektu: U CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

realizator: Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

Zaplanowane w projekcie wsparcia zostaną skierowane do 160 uczniów/uczennic i 16 nauczycieli ZSGU w Chorzowie. Będą miały na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie realizacji projektu od 01.09- 29.11.2021r. W tym czasie zorganizujemy:

 1. specjalistyczne kursy dające możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności
  i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:
 • kurs barmański
 • kurs baristy
 • kurs sommelierski
 • kurs nowoczesnych technik i technologii gastronomicznej
 • kurs wyrobów z czekolady
 • kurs nowoczesnych technik i technologii cukierniczo-piekarniczej
 • kurs pilotażu i rezydenta
 1. staże/praktyki zawodowe u pracodawców, odzwierciedlające naturalne warunki pracy
 2. doradztwo zawodowe
 3. doposażymy pracownie zawodowe (gastronomiczne, obsługi gościa, recepcji
  i cukiernicze) - dostęp do nowoczesnego wyposażenia technicznego zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
 4. w projekcie weźmie udział 10 uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami.

Kontakt

 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
  ul.Katowicka 64
  41-500 Chorzów
 • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Poniedziałek 25.09.2023