AKTUALNOŚCI

Sobota 02.12.2023

liczba odwiedzin: 4107205

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

PROJEKTY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT EFRR "LEPSZA PRAKTYKA - LEPSZY START" - projekt zakończony

„LEPSZA PRAKTYKA - LEPSZY START”

Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie zostały zmodernizowane ze środków Unii Europejskiej.

Dyrekcja szkoły w 2015 roku złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)   

dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna

dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Tytuł projektu Lepsza praktyka-lepszy start- Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie”

Budżet projektu 732 064,27 zł

Zakończenie realizacji – czerwiec 2018r.

wnioskodawca-lider projektu: U CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

realizator: dla części pierwszej  – budowlanej : U CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

i Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

realizator: dla części drugiej– wyposażenie  Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

 

Projekt polegał na przebudowie części pomieszczeń warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomiczno - Usługowych w celu poprawienia układu funkcjonalno - użytkowego kuchni z zapleczem wraz z wyposażeniem. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie poprzez poprawę jakości edukacji w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, cukiernik i technik hotelarstwa. Realizacja projektu ma umożliwić kształcenie zawodowe w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy w zakładach gastronomicznych i hotelach.

 

Projekt ZIT objął dwa zadania:

Pierwsze miało na celu dostosowanie bloku żywieniowego do obecnych wymogów HACCP i sanitarno epidemiologicznych i dotyczyło prac budowlanych związanych z przebudową funkcjonalności pomieszczeń bloku żywieniowego z wymianą częściową instalacji elektrycznych, wodno kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Zmodernizowano pomieszczenia magazynów, przygotowalni, kuchni, ekspedycji, zmywalni oraz ciągów komunikacyjnych, dostosowując je do obecnych wymogów z zakresu żywienia, edukacji uczniów oraz przepisów budowlanych. Koszt zgodnie z projektem  428 825,97 złotych.

Drugie zadanie objęło wyposażenie kuchni, ekspedycji, zmywalni, cukierni, magazynów,  oraz pracowni obsługi gości. Wyposażenie to należy do jednych z lepszych dostępnych na rynku i z powodzeniem przygotuje naszych uczniów do pracy w zakładach hotelarsko gastronomicznych.

W skład wyposażenia kuchni i cukierni wchodzą: piece konwekcyjne 3 szt., ciąg grzewczy kuchenny z kotłem warzelnym, patelnią elektryczną, frytownicą i grilem elektrycznym, schładzarki szokowe i chłodziarki, zmywarki, stoły robocze, naświetlacze UV do jaj i noży, miesiarki do ciast, maszyny do mięsa  i inne. Pracownia obsługi gości została wyposażona w meble i stoły obsługi kelnerskiej, wózki do flambirowania, ekspres do kawy, zaparzacze przelewowe, robot kelnerski, mikser barowy, kruszarkę do lodu i inne drobne elementy wyposażenia. Koszt zgodnie z projektem 303 238,30 zł.

Koszty projektu finansowane przez Unię Europejską  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Zadanie w ramach projektu

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

Dofinansowanie

z Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt remontu

20787,00

16900,00

14365,00

Zadanie 2. Studium wykonalności przedsięwzięcia

4920,00

4000,00

3400,00

Zadanie 3. Roboty budowlane i instalacyjne

396968,97

322739,00

274328,15

Zadanie 4. Zakup i instalacja środków trwałych – ciągów technologicznych warsztatów

303238,30

246535,20

209554,92

Zadanie 5. Promocja projektu

6150,00

5000,00

4250,00

Suma

732064,27

595174,20

505898,07

 

Podczas realizacji projektu uznano za celowe zwiększenie zakresu robót budowlanych, które  objęły zmianę  układu funkcjonalno użytkowego o prace związane z wymianą - modernizacją instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej.

Szkoła również włączyła się do realizacji i finansowania dodatkowych kosztów prac projektowych, budowlanych i uzupełnienia wyposażenia. Koszty dodatkowe pokryło Miasto Chorzów Miasto Na Prawach Powiatu i szkoła z dochodów własnych.

Faktycznie poniesione koszty na prace budowlane i wyposażenie warsztatów szkolnych zgodnie z projektem sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i robotami dodatkowymi oraz dodatkowym wyposażeniem sfinansowanymi przez Miasto Chorzów Miasto Na Prawach Powiatu i Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w zestawieniu poniżej:

 

Zadanie

 

Koszty całkowite

Wydatki            Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych

Wydatki Miasta Chorzów Miasta Na Prawach Powiatu

Dofinansowanie

z Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Prace budowlane promocja i projekty

658 133,40

46 930,97

314 859,28

296 343,15

Wyposażenie

322 698,21

9077,14

104066,15

209 554,92

Suma

980 831,61

56008,11

418 925,43

505 898,07

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Sobota 02.12.2023