AKTUALNOŚCI

Sobota 02.12.2023

liczba odwiedzin: 4107094

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

STATUTY I REGULAMINY

Dokumenty do pobrania:

STATUT_Z_DN._09.11.2023(3).pdf

 

Program_profilaktyczno-wychowawczy.docx

 

- Regulamin wyjazdów regulamin_wycieczek.doc

- Zgoda rodziców na wycieczkę lub wyjście zgoda_rodzic.doc

Zarządzenie z dnia 31 sierpnia Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w zw. z § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć edukacji wczesnoszkolnej, stanowiącą Załącznik 1 do Zarządzenia.
  2. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, stanowiącą Załącznik 2 do Zarządzenia.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

 

 

mgr Joanna Szymczyk

..........................................

/podpis na ryginale

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesien_2021.docx

Procedura_postepowania_na_wypadek_podejrzenia_wystapienia_objawow_choroby_COVID-19_(1).docx

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Sobota 02.12.2023