AKTUALNOŚCI

Sobota 02.12.2023

liczba odwiedzin: 4107040

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia

 w zawodach:

•Kucharz

•Cukiernik

•Kelner

•Magazynier logistyk

•Pracownik obsługi hotelowej

KUCHARZ

 

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe.

Kwalifikacja: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 Kształcenie praktyczne: 
zajęcia praktyczne będą odbywały się w warsztatach szkolnych i w zakładach pracy.

 Możliwości zatrudnienia:

 • restauracje,
 • zakłady gastronomiczne,
 • bary szybkiej obsługi,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • restauracje na statkach i promach,
 • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
 • własna działalność gospodarcza.

CUKIERNIK

 

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe.

Kwalifikacja: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

 Absolwent kształcenia w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1)produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych

 2)stosowania receptur cukierniczych

 3)planowania i kalkulowania kosztów produkcji

 4)wykorzystywania nowoczesnych urządzeń

 5)przechowywania i utrwalania żywności

Kształcenie praktyczne: 
zajęcia praktyczne będą odbywały się w warsztatach szkolnych i w zakładach pracy.

 Możliwości zatrudnienia:

 • cukiernie
 • hotele
 • restauracje
 • własna działalność gospodarcza.

KELNER

 

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe.

 Kwalifikacja: Kwalifikacja HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

 Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1) sporządzanie potraw i napojów w części handlowo – usługowej zakładu gastronomicznego,

 2) wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem gości,

 3) rozliczanie usług kelnerskich

 Kształcenie praktyczne: 
zajęcia praktyczne będą odbywały się w warsztatach szkolnych i w zakładach pracy.

 Możliwości zatrudnienia:

 • restauracje,
 • hotele,
 • zakłady gastronomiczne,
 • bary szybkiej obsługi,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • restauracje na statkach i promach,
 • własna działalność gospodarcza.

MAGAZYNIER LOGISTYK

 

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe.

 Kwalifikacja: SPL.01. Obsługa magazynów.

 Absolwent w zawodzie magazynier-logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.

 Przechowywania towarów.

 Ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie.

 Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

 Kształcenie praktyczne: 
zajęcia praktyczne będą odbywały się w zakładach pracy.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

 • firmy logistyczne, produkcyjne, posiadające różne typy magazynów,
 • sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż,
 • centra logistyczne,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej- własne firmy handlowe.

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe.

 Kwalifikacja: Kwalifikacja HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1) oferowania usług hotelarskich;

 2) sprzedaży usług hotelarskich;

 3) organizowania usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim;

 4) przygotowywania i podawania śniadań;

 5)utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim.

 Kształcenie praktyczne: 
zajęcia praktyczne będą odbywały się w zakładach pracy.

 Możliwości zatrudnienia:

 obiekty noclegowe  w kraju i za granicą (hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, na statkach pasażerskich, promach itp.) w działach:

 • spa & wellness,
 • gastronomicznym,
 • części noclegowej,
 • organizacji konferencji i spotkań biznesowych.

Kontakt

 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
  ul.Katowicka 64
  41-500 Chorzów
 • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Sobota 02.12.2023