AKTUALNOŚCI

Sobota 21.05.2022

liczba odwiedzin: 2638664

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

PROJEKTY REALIZOWANE

AKTUALNOŚCI

ZEBRANIE

ZEBRANIE

Wszystkie osoby zakwalifikowane na wyjazd na praktyki zagraniczne zapraszam na zebranie informacyjne
we wtorek 12 kwietnia 2022 o godzinie 15:00
w sali gimnastycznej.

Obecność obowiązkowa

WYNIKI REKRUTACJI

WYNIKI REKRUTACJI

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE WYWIESZONE
SĄ NA DRZWIACH BIURA PROJEKTU

NABÓR NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Sytuacja epidemiczna pozwala na zorganizowanie kolejnych wyjazdów na  praktyki zagraniczne do Włoch, Grecji i Turcji OD MAJA DO WRZEŚNIA 2022.  PRAKTYKI SĄ W 100% FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE.

Partnerzy zagraniczni określili dla jakich zawodów mogą zorganizować praktyki.

Wymagany jest paszport COVIDOWY.

KRYTERIA NABORU

1.Frekwencja
2.Średnia ocen za semestr przed naborem
3.Ocena z zachowania
4.Ocena z języka angielskiego
5.Udział w konkursach zawodowych, olimpiadach
6.Zaangażowanie uczniów w różnego rodzaju prace na rzecz szkoły (obsługi), środowiska, udział
w akcjach charytatywnych, itp.
7.Wyrównywanie szans-sytuacja uczestnika
8.Praktyczna znajomość języka angielskiego
9.Cechy psychologiczne i predyspozycje przydatne w danym zawodzie
10.Dodatkowe punkty : 5pkt dla ucznia szkoły branżowej , 3 pkt dla ucznia technikum mającego tylko 1 szansę praktyki w cyklu.

Elementy: 1-ilość % to ilość punktów, 2-4 będą punktowane od 1 do 6 wg ocen szkolnych,
od 5-9 w skali 0-2).

 Zgłaszać się mogą osoby BEZ OCEN NDST/NKL na I okres roku szkolnego 2021/2022 i z zachowaniem minimum POPRAWNYM z dobrym stanem zdrowia.

Oceny ndst/nkl, zachowanie nieodpowiednie/naganne dyskwalifikują uczestnika w naborze.

Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były na praktykach zagranicznych.

UWAGA: do Turcji niezbędny jest paszport, ważny minimum 6 miesięcy od dnia wyjazdu. Do  pozostałych krajów wystarczy dowód osobisty.

Po otrzymaniu zgłoszeń zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji.

 

Druki zgłoszeń dostępne są w Biurze Projektu (parter/budynek główny/ naprzeciwko biblioteki).

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PROJEKTU LUB  SEKRETARIACIE DO 4.04.2022 DO GODZ.14:30.

TERMINY WYJAZDÓW (proponowane terminy-bez dni podróży)

WŁOCHY/ program POWER/2 TYGODNIE 16/05-27/05/2022 -klasa 3d,3e,3f

TURCJA/ program POWER/2 TYGODNIE 16/05-27/05/2022 -klasa 3d,3e,3f

GRECJA/ program POWER/2 TYGODNIE   6/06-17/06/2022-klasy II  (technikum i BSI) i klasy  IV

WŁOCHY/ program POWER/2 TYGODNIE 30/05-10/06/2022- klasy II (technikum i BSI) i klasy IV

WŁOCHY/ program ERASMUS+/4 TYGODNIE 13/06-8/07/2022- klasy II, III,(technikum i BSI) i klasy IV

WŁOCHY/ program POWER/2 TYGODNIE 22/08-2/09/2022-klasy I,II,III (technikum i BSI)

TURCJA/ program POWER/2 TYGODNIE 29/08-9/09/2022 - klasy I,II,III (technikum i BSI)

GRECJA/ program POWER/2 TYGODNIE  5/09-16/09/2022 - klasy I,II,III (technikum i BSI)

.

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Sobota 21.05.2022